Luonnoskuva Hartelan rakentamasta Ilmalan Auran monikäyttäjätoimitosta

TATE-kumppanuus Granlundin kanssa varmistamaan hankkeen talotekniikan onnistumista

Hartela Etelä-Suomi on solminut Suomen suurimman taloteknisen suunnittelutoimiston Granlundin kanssa normaalia suunnittelutoimeksiantoa laajemman konsultointipalvelukokonaisuuden, joka perustuu osapuolten väliseen kumppanuuteen. Ilmalan Aura on kumppanuusmallin ensimmäinen kohde.

Kumppanuuden tavoitteena on yhdenmukaistaa osapuolten tavoitteita siten, että ne kannustavat saavuttamaan TATE-kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Sekä Hartelalla että Granlundilla on yhteisvastuu hankkeen talotekniikan onnistumisesta. Hankkeeseen on yhdessä määritetty laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet, joihin pääsemistä seurataan jatkuvasti ohjaus- ja koordinointiryhmissä. Toteutusvaiheessa osapuolten yhteisenä tavoitteena on kustannustehokkaiden vaihtoehtojen löytäminen sovitun laatutason saavuttamiseksi sekä hankintojen ja varsinaisen rakennusvaiheen sujuvan läpiviennin varmistaminen. Kustannusten lisäksi hankkeelle on asetettu aikataulullisia ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä tavoitteita. Talotekniikan toimintaa seurataan yhteistyössä myös takuuaikana. Kumppanuusmalli sisältää samanlaisen bonus-sanktiojärjestelmän kuin allianssikin, mutta sopimus on yksinkertaisempi ja kevyempi.

Granlund on osallistunut Auran hankkeeseen jo hankekehitysvaiheesta alkaen, ja talotekniikka on voitu huomioida ja optimoida muiden suunnittelualojen suhteen normaalia aikaisemmin. Granlund on osallistunut myös käyttäjä- ja sijoittajaneuvotteluihin, ja kumppanuuden myötä asiakkaille on löytynyt juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja.

Kumppanuuden ytimessä on asiakas, vastuullisuus ja kestävä kehitys. Sopimusmalliin kuuluvat talotekniikan hiilijalan- ja kädenjälkilaskennat, EU-taksonomiakelpoisuuden arviointi sekä kohteen LEED-ympäristösertifiointi.

Lue lisää Granlundin referensseistä

Lisätietoja:
Ilmari Hämäläinen, ilmari.hamalainen@hartela.fi

Juho Lepistö, juho.lepisto@granlund.fi

  • Kaikki
  • Rakennustyöt
  • Yhteistyökumppanit
  • Ilmalan alue
  • Kestävä kehitys
  • Muut

Muuntojoustavat ja mukavat tilat Ilmalan Aurasta

Yhteistyössä ammattilaisten kanssa suunnitellut tilat tukevat yrityksen toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistön rakennuttaja Hartela on tukena muutoksessa ja varmistaa että prosessi sujuu mutkattomasti ensitapaamisesta tupaantuliaisiin asti.

Ilmalan Aura
Ilmalankuja 3, 00240 Helsinki

Tiedustelut ja vuokraus

Ilmari Hämäläinen

050 569 0466 ilmari.hamalainen@hartela.fi

Muuntojoustavat ja mukavat tilat Ilmalan Aurasta

Yhteistyössä ammattilaisten kanssa suunnitellut tilat tukevat yrityksen toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistön rakennuttaja Hartela on tukena muutoksessa ja varmistaa että prosessi sujuu mutkattomasti ensitapaamisesta tupaantuliaisiin asti.

Ilmalan Aura
Ilmalankuja 3, 00240 Helsinki

Tiedustelut ja vuokraus