Hartelan tietosuojalauseke

 

Päivitetty viimeksi 11.11.2018

 

Tietosuojasi on meille tärkeä asia. Sitoudumme suojaamaan yksityisyyttäsi noudattaen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin ja tietosuojalainsäädännön mukaisiin hyväksyttäviin tarkoituksiin. Työntekijämme ja muut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta, joten kaikki henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saadut tiedot pysyvät salassa.

 

Luovutamme henkilötietojasi vain tietosuojalainsäädäntöä noudattaen esimerkiksi viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus käsitellä kyseisiä henkilötietojasi. Ulkoistamme myös osittain henkilötietojesi käsittelyä kolmansille osapuolille, jolloin huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Pääsääntöisesti emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kun tällaisia siirtoja tapahtuu, ne ovat välttämättömiä tietyn ennalta määritellyn ja laillisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Huolehdimme tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen ennalta määriteltyjen tarkoitusten saavuttamiseksi ja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Arvioimme säännöllisesti henkilötietojen säilyttämisen tarvetta. Henkilötietosi poistetaan, jos henkilötietojesi säilyttäminen muuttuu tarpeettomaksi.

 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteistamme:

Kuluttaja-asiakkaat

Yritysasiakkaat ja yhteistyökumppanit